Tworzę z serca, abyście mogli być jeszcze piękniejsi.
Trochę historii ...
Zakończenie epoki Starożytności przyjmuje się zwykle na V w. po Chrystusie. Umowną datą graniczną jest rok 476, czyli upadek Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Niektórzy przyjmują jednak, iż początek nowej epoki rozpoczął się już w III lub IV wieku, kiedy to w świecie starożytnym, pod wpływem chrześcijaństwa, zaczęła się zmieniać mentalność ludzi. W 313 roku wydano edykt mediolański, w którym cesarz Konstantym zrównał chrześcijan w prawach z poganami i ustanowił swobodę wyznania.
Koniec Średniowiecza to różne daty, jedni przyjmują wynalezienie druku przez Gutenberga (ok. 1450), inni zdobycie Konstantynopola przez Turków i upadek cesarstwa bizantyjskiego (1453), lub też dotarcie Krzysztofa Kolumba do Ameryki (1492). Ja w swoich strojach przyjęłam tą ostatnią za datę graniczną, tak więc cały XV w. wliczyłam do Średniowiecza. Jednak wiele strojów jest z tak zwanej mody przejściowej miedzy epokami i zaliczenie stroju do konkretnej epoki jest trudne. Ich przynależność jest często umowna.
Początek epoki Średniowiecza w Polsce przypada na czasy Mieszka I. Zwykle przyjmuje się datę chrztu Polski w 966 rok, koniec zaś na początek XVI wieku. Koniec X wieku, aż do wieku XIII to okres przenikania kultury, zwyczajów i strojów z Europy zachodniej do Polski. W tym czasie kształtują się wzorce typowe dla Średniowiecza europejskiego, dlatego też stroje w całej Europie wydają się być podobne bez większych różnic w poszczególnych państwach. Dopiero w XV w. zaczynają się wyodrębniać elementy strojów charakterystyczne dla różnych regionów, zgodnie z nowymi trendami filozofii Odrodzenia.
W sztuce dominującym stylem jest styl romański. W literaturze przeważa łacina i piśmiennictwo religijne. Zaczynają się jednak już pojawiać pierwsze utwory pisane po polsku - np. Bogurodzica. Rozwija się szkolnictwo, powstają przyklasztorne i przykatedralne biblioteki i szkoły. Od XII wieku polscy naukowcy wyjeżdżają na studia do Paryża czy Bolonii. XIV wiek to okres rozkwitu polskiej kultury i gospodarki. W architekturze pojawia się styl gotycki, powstają pierwsze polskie psałterze i całościowe przekłady Pisma Świętego. Od XV wieku widoczne zaczynają być zwiastuny kolejnej epoki, Renesansu.


Copyright by And © 2007