Tworzę z serca, abyście mogli być jeszcze piękniejsi.
Trochę historii ...
Początki Renesansu przypadają na XIV wiek we Włoszech, zaś w krajach Europy Północnej na XV-XVI wiek. Koniec epoki datowany jest na przełom XVI i XVII wieku. Przyjmuje się, że w Polsce Renesans przypada na lata 1450 - 1630.
Renesans narodził się we Włoszech już w XIV wieku. To stamtąd na resztę Europy zaczęły promieniować nowe ideały i poglądy. To właśnie Włochy były ojczyzną genialnych artystów, naukowców, wynalazców, filologów i pisarzy. We Włoszech również najprężniej rozwija się przemysł włókienniczy. Ówcześni tkacze zrzeszeni byli w cechy, w ten sposób czuwano nad jakością produkcji. Tu należy wymienić prężnie rozwijającą się Wenecję, która na drodze kontaktów handlowych z arabską (saraceńską) częścią świata przyswajała najwięcej nowości i umiejętności. We Włoszech powstawały najpiękniejsze tkaniny takie jak aksamit czy brokat. W Renesansie prężnie zaczyna rozwijać się koronkarstwo, trykotarstwo i haft na tkaniach.
Do Polski moda Włoska dotarła wraz z królową Boną, która stała się przykładem elegancji i nowego stylu ubioru dla kobiet. W Polce w XIV w. w dużej mierze panowała moda węgierska i turecka, szuba była dużo dłuższa niż w innych krajach zachodnich, później bardziej przypominała turecką delię. W Renesansie zaczyna tworzyć się już pomału narodowa mentalność Sarmaty, której rozkwit przypada na dobę Baroku, a z tym narodowy polski strój - kontusz i żupan.
Głównym prądem umysłowym nowej epoki był humanizm. Ośrodkiem, w którym działali najwybitniejsi humaniści była m.in. Florencja. Również w innych miastach Europy, na uniwersytetach, popularne stawały się studia nad kulturą, sztuką, językami Antyku. Nauki, które zajmowały się językiem i literaturą, nazywano humanistycznymi. By badać dorobek Antyku, należało znać trzy starożytne języki - łacinę, grekę i hebrajski. Dawało to możliwość czytania w oryginale dzieł starożytnych mistrzów i filozofów, a w dalszych następstwach pozwalało stworzyć nowe interpretacje dzieł Antyku.
Zainteresowanie ubiorem i wyglądem zewnętrznym człowieka renesansu przyczyniło się do nagromadzenia bogatych źródeł pisanych odnoszących się do ówczesnych ubiorów. W opracowaniach literackich w XIV w., poruszających sprawy mody, wstępuje w różnych krajach zachodnich, podobnie jaki w Polsce, wytykanie rozrzutności w wydatkach na ubiory, zmienności upodobań i ciągłej pogoni za nowością. Typowy dla XIV w. był ruch wydawniczy koncentrujący się we Francji, Włoszech i Niemczech, który przestawał liczne tomy ze zbiorami rycin kostiumowych. Jednak pierwsze żurnale mody pojawiły się we Francji dopiero w dobie Baroku.


Copyright by And © 2007